دفترارتباط باصنعت


مدیر دفتر ارتباط با صنعت: سعید کبیریان

تلفن تماس
داخلی:601-33361000-038
مستقیم و فکس:33361065-038

سوابق كاري:
1)    شروع بكار از 16/3/1373با كار در آزمايشگاه بافت شناسي
2)    رئيس اداره امور آزمايشگاههاي دانشگاه از سال 75 تا 79
3)    مسئول دانشكده دامپزشكي 79 تا 81
4)    مسول دانشكده علوم انساني 81 تا 83
5)    رئيس اداره صندوق رفاه دانشجويان 83 تا 87
6)    مدير امور اداري دانشگاه 86 تا 1390
7)    رئيس اداره صندوق رفاه دانشجويان 91 تا93

8)    مدیر دفتر ارتباط با صنعت 93
 

    
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت


       نام خانوادگي:  شفیع زاده
       نام: غلامرضا

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 603

 شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت:
•    تجاري سازي ايدهها، اختراعات و يافته هاي پژوهشي
•    حمايت از راه اندازي مركز رشد فناوري   
•    ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان  
•    تعامل با سازمانها، مراكز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشكلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل   
•    برگزاري جلسات و نشست مشترك با سازمانها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه سازي عقد تفاهمنامه
•    جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول 
•    حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي كرسي¬هاي نظريه پردازي نقد و مناظره   
•    ساماندهي و برنامه ريزي مسابقات و جشنوارههاي منطقه هاي، ملي و بين المللي در دانشگاه
•    ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه¬هاي تخصصي فناوري، پژوهشي و فن بازار

فعاليت هاي دفترارتباط با صنعت:
كارآموزي
دانشجوياني كه طبق قوانين آموزش مجاز به گذراندن واحد كارآموزي مي باشند با توجه به رشته و گرايش تحصيلي مي بايست دوره كار آموزي خود را در سازمانها ,ادارات و حتي شركتهاي خصوصي كه مورد تاييد استاد مربوطه باشند سپري كنند.
شرح وظايف كارآموز كه در ابتداي دوره به دانشجو جهت اطلاع از چگونگي دوره كار آموزي تحويل مي گردد،دانشجوبا مشخص نمودن استاد راهنما و مکان کارآموزی توسط مدیریت گروه خود به دفتر ارتباط با صنعت معرفی شده و معرفی نامه دانشجو به مکان کارآموزی ارائه می گردد
معرفی دانشجویان برای انجام پروژه های علمی به صنایع
از جمله فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت صدرو معرفی نامه برای آن عده از دانشجویانی است که برای تحقیق و مطالعه بر روی پروژه کاردانی و کارشناسی خود نیاز به ارتباط بیشتر و مستقیم با مراکز صنعتی، تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی دارند.                                                                    
 
معرفي به ادارات و سازمانها:
دانشجوياني كه جهت انجام تحقيق نياز به كسب اطلاعات اعم از آمار ,اطلاعات كتابخانه اي و غیر ........ داشته باشند از طريق دفتر ارتباط با صنعت حوزه پژوهش دانشگاه به ادارات و سازمانهاي مربوطه معرفي مي شوند تا همكاري لازم با ايشان به عمل آيد.
بازدیدهای علمی
یکی دیگر از وظایف دفتر ارتباط با صنعت مجتمع هماهنگی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و سازمان های دولتی برای بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع و دستگا ه های اجرایی داخل و خارج استان می باشد. دانشجویان متقاضی بازدیدهای علمی درخواست خود را با مشخص نمودن استاد راهنما، تاریخ بازدید، محل بازدید و تعداد بازدید کنندگان بانضمام لیست مربوطه حداقل 15 روز قبل روز بازدید به دفتر ارتباط باصنعت تحویل داده و دفتر با انجام مکاتبات مورد نیاز و هماهنگی های لازم به محض وصول موافقت محل بازدید اقدامات لازم را انجام می دهد.

فرم ها
راهنمای تهیه ومعرفی برنامه ی کاری و توجیه اقتصادی طرح برای تشکیل شرکت های دانش بنیان یا فعالیتهای اقتصادی در دانشگاه
 

ايين نامه طرحهاي برون دانشگاهي

تفاهم نامه

قرارداد پژوهشی

فرم کارآموزی

قرارداد داخلي مجري با مدير طرح هاي برون دانشگاهي

فرم تقاضای بازدید اردوهای علمی دانشجویان    صفحه 1      صفحه 2

کتاب کار آفرینی