اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص شرایط دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران کرونا
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند دانشجویانی که طبق بخشنامه فاصله گذاری هوشمند شرایط انجام دفاع را دارند،  می توانند درخواست کتبی  خود را به مدیر گروه مربوطه ارائه دهند تا پس از بررسی و تایید مدیر گروه در خصوص برگزاری جلسه دفاع آنها اقدام لازم صورت پذیرد. شماره تماس تحصیلات تکمیلی(33361017) آماده پاسخگویی به سوالات دانشجویان در این خصوص می باشد.

بخشنامه در خصوص شرایط برگزاری جلسات  دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران کرونا